Makkelijk een advertentie website bouwen

Maakt u van een advertentie script gebruik, dan zal het eenvoudig te doen zijn om een eigen marktplaats te beginnen. U kunt inloggen via het inlogformulier van het beheerpaneel. Voor het wijzigen van de instellingen van uw site kunt u het beheerdersaccount eenvoudig inzetten. Raadpleeg Gemakkelijk uw marktplaats starten voor meer informatie. Wanneer u het script heeft aangeschaft is het direct te downloaden. Een rubriek kan zo worden ingesteld dat een adverteerder voor de plaatsing van een advertentie moet betalen.

Het tarief is per individuele rubriek in te stellen. Nadat u een prijs heeft aangepast via de beheeromgeving, wordt direct de nieuwe prijs gerekend bij het aanmaken van een nieuwe advertentie. Hoe dit technisch in elkaar steekt, dat regelt het script allemaal voor u.

Bij iedere advertentie worden er een aantal formulieren weergegeven. Via een reactieformulier kan een reactie bij een advertentie worden achtergelaten. Een ingevuld reactieformulier zal naar het e-mailadres van de adverteerder worden gestuurd. Men kan een melding van een advertentie bij de websitebeheerder doen. Zo kunt u een advertentie melden als u fraude vermoedt. Er zijn meerdere afbeeldingen toe te voegen aan een advertentie.