Portaalsite bouwen informatie

Een startpagina website bestaat uit een aantal dochterpagina’s. De bezoeker kan een specifieke startpagina op deze wijze makkelijk opvragen. De aanvraag koppelen met de correcte dochterpagina, dat doet het startpagina script voor u. De bezoeker zal de inhoud van de correcte dochterpagina te zien krijgen. Het is dus niet nodig om zelf iets te programmeren. Een dergelijk script is voor nauwelijks geld vast aan te schaffen. Het kost niet veel moeite om het startpaginascript aan de praat te krijgen. Men heeft verder een zo veilig mogelijk inlogsysteem ingebouwd.

De gebruikersinvoer wordt op geldigheid gecontroleerd door het startpagina script. Voor mensen met kwade intenties is het zo lastiger om schade te doen aan de website. Dit is wel nodig aangezien het om een systeem gaat waarop meerdere gebruikers zich kunnen aanmelden. Het starten van een eigen startpagina website is ook voor u zonder veel moeite te doen. Wilt u meer weten, dan verwijs ik u graag naar Goede startpagina. Vaak wordt een dochterpagina rondom een specifiek onderwerp ingericht. De rubrieken op een startpagina kunnen het onderwerp weer verder uitsplitsen.

Het script zorgt ervoor dat het beheer uiterst simpel is. Het idee is dat het script op uw webruimte wordt geplaatst. Van elk bezoek wordt achterhaald om welk subdomein het gaat dat wordt aangeroepen. De juiste pagina inhoud wordt opgezocht in de database en naar de browser verstuurd.